Kultúra

Oblasť kultúry  stavia svoje aktivity na tradičných zvykoch regiónu. Kultúrne tradície sa vyvíjali v  rôznych spoločenských situáciach a rozmanitými formami (ústna slovesnosť, spev, tanec a pod.)Kultúrne tradície jednotlivých skupín obyvateľstva v obciach udržujú a šíria ľudové súbory predovšetkým formou spevu a tanca. Svoje činnosti mnohé z nich prezentujú na národnej aj medzinárodnej úrovni.

V rámci okresu sme identifikovali nasledovné folklórne skupiny:

 

Názov Obec
Ilosvai Veľká Ida
Hagyományőrzők Veľká Ida
Rozmaring Seňa
Kis Ilosvai Veľká Ida
Bakšaňe Kokšov - Bakša
Fortuna Poproč
Asszonykórus Moldava nad Bodvou
Nachtigal Medzev
Bidovčan Bidovce
Krasňanka Krásna nad Hornádom
Beľanka Košická Belá
Kelepelők Buzica
Kökörcsin Turňa nad Bodvou
 Búzakalász Budulov
Tüzikék Debraď
Árvalányhaj Háj
Hagyományőlző Hosťovce
Cserepszín Mokrance
Csitri Péder
Valaličanka Valaliky
Dychová hudba Valaliky

Najvýznamnejšími inštitúciami ktorých poslaním je zachovávať a šíriť tradičnú ľudovú kultúru patria  kultúrne centrá zriadené Košickým samosprávnym krajom. V okrese Košice- okolie pôsobia dve kultúrne centrá:

1. Kultúrne centrum Abova so sídlom v Bidovciach

2. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria so sídlom v Moldave nad Bodvou.

Ďalšími inštitúciami sú miestne organizácie Csemadoku,Matice Slovenskej  a rôzne občianske združenia zamerané na folklór a zachovanie tradícií. V okrese sa okrem miestnych festivalov a prehliadok uskutočňujú nasledovné pravidelné regionálne akcie, často aj s medzinárodnou účasťou.

 Zoznam pravidelných kultúrnych podujatí v okrese
Podujatie Miesto konania
Abovské folklórne slávnosti EURO FOLK Rozhanovce
Okresné slávností piesní a tancov Moldava nad Bodvou
Valalický jarmok Valaliky
Valalická krojovaná paráda Valaliky
Ruskovský jarmok tradičných remesiel Ruskov
Dargovská ruža - súťaž v ľudovom speve Svinica
Slávnosti piesní a tancov "Kanyapta" Buzica
Cserehátsky folklórny festival detí a mládeže s medzinárodnou účasťou Buzica
Celoslovenský festival hier s dedinskou tematikou Moldava nad Bodvou, Buzica
Jasovská celoslovenská vzdelávacia akadémia Jasov 
Phurikane giľa - starodávne rómske piesne, „Roma giľa“ Seňa 
Divadelný Ďurkov Ďurkov
Medzinárodné stretnutie Betlehemcov Janík

 

 Šport

Športové možnosti ponúka každá obec v okrese Košice - okolie. Zo športov dominuje jednoznačne  futbal. Existuje nespočetné množstvo futbalových klubov (takmer každá obec), ktoré hrajú rôzne formy futbalovej ligy. Na športové účely majú obce vybudované viacúčelové resp. futbalové ihriská. Ihriská využívajú nielen na športové aktivity pre obyvateľov, ale  aj na rôzne kultúrne akcie organizované v obciach.

V rámci obcí okresu pôsobia rôzne športové kluby ako napr.: pingpongový a turistický v Medzeve, stolnotenisový Valaliky, florbalový v Malej Ide. V Jasove a v Moldave nad Bodvou funguje lukostrelecký klub. Klub v Moldave vedie viacnásobný majster sveta a paralympijský víťaz Imrich Lyócsa. Veľké úspechy na súťažiach dosahujú aj dobrovoľné hasičské zbory z obcí.

Motokrosová dráha je vybudovaná v obci Nižná Myšľa, podmienky pre  preteky rally ponúka obec Gyňov a mesto Moldava nad Bodvou. Na území okresu sú čiastočne vybudovan cyklotrasy, z ktorých sú niektoré prepojené s trasymi v Maďarskej reublike.

Za zmienku yo športových akcií stojí Valalický polmaratón, Beh Olšavskou dolinou, Beh Hornádskou dolinou, Ruskovský automobilový slalom, Moldavský pohár Bodvy.

 Možnosti pre kultúru a šport v obciach okresu Košice-okolie
Obec Kultúra šport
Belža   futbalové uhrisko
Beniakovce   futbalové ihrisko
Bidovce Dom kultúry, knižnica multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, telocvičňa ZŠ
Bočiar   Viacúčelové ihrisko
Budimír   futbalové ihrisko
Buzica Foklórny festival, Súťaž v prednese poézie, festival divadelných súborov  
Čaňa Kultúrne stredisko športový areál, telocvičňa, viacúčelové ihrisko, tenisové kurty
Čečejovce Prírodné javisko, kultúrny dom futbalové ihrisko
čižatice  obcou organizované kultúrbe podujatia  
Drienovec Kultúrny dom viacúčelové ihrisko. Športový areál
Dvorníky – Včeláre   futbalové ihrisko
Ďurkov   telocvičňa, ihrisko, tenisové kurty
Hačava    
Háj Kultúrny dom futbalové, tenisové ihrisko
Haniska pri Košiciach  organizovanie dní obcí  
Hodkovce Kultúrny dom futbalové ihrisko
Hosťovce    
Hrašovík knižnica, obecné podujatia Nedobudované ihrisko
Hýľov Obecné podujatia futbalové ihrisko
Chrasstné Kultúrny dom  
Kalša Kultúrna plocha športová areál (futbal, multifunkčné,)
Kokšov – Bakša KD špotové ihrisko
Komárovce kultúrny dom, hasičský zbor, knižnica futbalové ihrisko
Košický Klečenov KD  
Malá Ida spevácky zbor futbalový klub, florbalový klub
Medzev Karpatonemecký spolok, knižnica futbalový klub, klub slovenských turistov, ping – pong odiel, multifunkčné ihrisko
Milhosť Obecné podujatia  
Mokrance   komplex pri futbalovom ihrisku
Moldava nad Bodvou    
Nižná Kamenica park, kaštieľ futbalové ihrisko
Nižný Klátov knižnica posilovňa, futbalový klub, multifunkčné ihrisko
Nováčany KD, obecné podujatia ihrisko
Nová Polhora KD športové ihrisko
Obišovce KD posilovňa, multifunkčné ihrosko
Paňovce KD ihrisko, posilovňa
Peder Obecné podujatia  
Perín – Chym Obecné podujatia ihrisko
Ploské 2KD  multifunkčné ihrisko
Rešica divadelné predstavenia futbalové ihr., tenisový kurt, viacúčelové ihrisko
Rankovce KD  
Rozhanovce KD. knižnica amfiteáter telocvičňa, futbalové ihrisko
Ruskov KD, obecné podujatia športový klub
Skároš KD, amfiteáter futbalové ihrisko
Slančík KD, oamfiteáter, obecné podujatia cykotrasa 
Slanec Obecné podujatia Viacúčelové ihrisko, cyklotrasy, motokros
Slanská Huta   futbalový klub, florbalový klub
Slanské Nové mesto KD šport. Ihrisko
Sokoľany   futbalové a multifunkčné ihrisko
Šemša   viacúčelové ihrisko, kolkáreň
Štós pamätný dom, dychová hudbalyžovanie, stolný tenic, hokejbal, minifutbal  
Trebejov KD, poľovnícky dom  
Trstené pri Hornáde KD, mužská, ženská spevácka skupina, dychový súbor Hornád, Sčamba futbalový štadión
Veľká Ida FS Ilosvai, spevácko – tanečný zbor seniorov, detský spev. - tanečný súbor  
Veľká Lodina Cimbalová hudba – skupina Jozefa Baloga  
Valaliky Valalický jarmok, valalická krojovaná paráda, valalická dychovka, ženská spevácka skupina, KD telocvičňa, multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, stolny tenis
Vtáčkovce   futbalové ihrisko
Vyšná Myšľa   bežecký klub
Vyšný Čaj fašiangová zabíjačka, obecné podujatia  
Vyšný klátov spevácky súbor, KD    
Vyšný Medzev KD, spevácky zbor obecné dni  
Zlatá Idka   zimné športy
Ždaňa KD futbalové ihrisko

 ZDROJ: Informácie z obcí okresu Košice-okolie 2009