Kostol Nanebevzatia Panny Márie ( Šaca)

Územie od súčasnej obce Veľká Ida na sever pôvodne tvorilo jeden územný celok - zem Ida (terra Ida). Na týchto miestach existovalo najstaršie osídlenie medzi dnešnými dedinami Veľká Ida a Malá Ida. V polohe dnešnej mestskej časti Košice-Šaca, konkrétne v polohe Viničky, sa našli črepy hradištného rázu, archeológovia potvrdili staré slovanské osídlenie. V týchto miestach vznikol aj najstarší a kostol, ktorý stál na polceste medzi dedinami Malá a Veľká Ida. Kostol slúžil obyvateľom všetkých usadlostí na zemi Ida.

Pôvodne ranogotický kostol sa nachádza na rovine približne v strede obce a pochádza z 13. storočia. Pravdepodobne v 15. storočí bolo prestavané prebystérium, po požiari v r. 1779 bol kostol znovu postavený. V jubilejnej pamätnici z r. 1904 sa píše, že kostol je postavený v barokovom štýle s gotickou vežou a oknami. Pôvodné murivo lode z 13. storočia sa čiastočne zachovalo na južnej a skoro celé na severnej strane. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, prebystérium je podopreté rohovými opornými piliermi, okolo kostola je pôvodná kamenná ohrada. Táto stavba je poznamenaná viacerými neskoršími zásahmi, ale loď kostola si z väčšej časti zachovala ranogotický pôdorys. Podľa Varsika sa obec vyvinula okolo kostola sv. Trojice, ktorý mal spočiatku slúžiť všetkému obyvateľstvu, usadenému na zemi Ida. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1319 ("poss. Saticha"). Majiteľmi obce bola rodina Semsey, ktorí boli pánmi a farármi farnosti. Momentálne Šaca patrí do okresu Košice.