Zoznam obcí ktoré sú zapojené do programov cezhraničnej, medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce

Bačkovík Herľany Nižná Hutka Slanská Huta
Baška Hodkovce Nižná Kamenica Slanské Noví Mesto
Belža Hosťovce Nižná Myšľa Sokol
Beniakovce Hrašovík Nižný Čaj Sokoľany
Bidovce Hýľov Nižný Lánec Svinica
Blažice Chorváty Nižný Klátov Šemša
Bočiar Chrastné Nová Polhora Štós
Bohdanovce Janík Nováčany Trebejov
Boliarov Jasov Nový Salaš Trsťany
Budimír Kalša Obišovce Trstené pri Hornáde
Bukovec Kecerovce Olšovany Turňa nad Bodvou 
Bunetice Kecerovský Lipovec Opátka Turnianská Nová Ves
Buzica Kechnec Opiná Vajkovce
Cestice Kokšov-Bakša Paňovce Valaliky
Čakanovce Komárovce Peder Veľká Ida
Čaňa Kostoľany nad Hornádom Perín-Chym Veľká Lodina
Čečejovce Košická Belá Ploské Vtáčkovce
Čižatice Košická Polianka Poproč Vyšná Hutka
Debraď Košické Olšany Rákoš Vyšná Kamenica
Drienovec Košický Klečenov Rankovce Vyšná Myšľa
Družstevná pri Hornáde Kráľovce Rešica Vyšný Čaj
Ďurďošík Kysak Rozhanovce Vyšný Klátov
Ďurkov Malá Ida Rudník Vyšný Medzev
Dvorníky-Včeláre Malá Lodna Ruskov Zádiel
Geča Medzev Sady nad Torysou Zlatá Idka
Gyňov Milhosť Seňa Žarnov
Hačava Kokrance Skároš Ždaňa
Háj Moldava nad Bodvou  Slančík  
Haniska Mudrovce Slanec  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turňa nad Bodvou - obce ktoré neposkytli podklady
Moldava nad Bodvou -obce ktoré sú zapojené do programov  spolupráce

ZDROJ: Podklady z obcí okresu