POLOHA OKRESU

Okres Košice-okolie sa nachádza na juhovýchodnom Slovensku a susedí až s 9 okresmi. Na severe s dvoma okresmi Prešovského kraja /Prešov a Vranov nad Topľou/, na západe a východe s tromi z Košického kraja /Rožňava, Gelnica a Trebišov/ a keďže obklopuje celé mesto Košice, hraničí so všetkými štyrmi jeho mestskými okresmi. Dlhá južná hranica okresu je súčasne štátnou hranicou s Maďarskom. Patrí medzi makrookresy Slovenska - je to druhý najväčší okres štátu. Rozlohu má 1 533,4 km2. Prevažná časť okresu leží v Košickej kotline, na východe zasahuje do Slanských vrchov, na severe a severozápade do Volovských vrchov a Čiernej hory patriacich do Slovenského rudohoria, Západná časť okresu zasahuje do Slovenského krasu, na juhozápade zaberá časť Bodvianskej pahorkatiny . Najvyšší bod územie, 1246 m n.m., je Kojšovská Hoľa vo Volovských vrchoch. Najnižší bod územia, 160 m n.m, je pri výtoku Hornádu z okresu v katastri obce Milhosť.


Mapa okresu Košic-okolie ( Zdroj: GIS RRA Moldava)

Poloha okresu v rámci Slovenska


DOSTUPNOSŤ ÚZEMIA

Dostunosť okresu Košice-okolie sa dá hodnotiť ako vyhovujúca. Chýba napojenie na európsku sieť diaľníc a prepojenie diaľnicou s ostatnými regiónmi Slovenska. Na území okresu sú 4 km diaľnice D1 Košice-Prešov. Tento úsek je napojený na národnú a na európsku sieť diaľnic cestami I.triedy E50, ( Košice-Ladce) , E71 ( Košice- Miskolc) a E 571 ( Košice - Nitra). Na území okresu nie je žiadna Rýchlostná komunikácia. Územím okresu prechádzajú železničné trate Košice- Zvolen, Košice- Bratislava ( tzv. horný ťah) , Košice -Prešov, Košice-Miskolc, Košice-Čierna nad Tisou. Cez územie prechádza ja širokorozchodná trať, ktorá končí v tesnej blízkosti hraníc okresu v Haniske pri Košiciach. Veľkou výhodou z pohľadu dostupnosti je medzinárodné letisko Košice.

Zdroj : NDS a.s, ŽSR a.s , GIS RRA Moldava


O projekte

projekt je realizovaný na základe úlohy zadanej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR