Budova farského úradu reformovanej cirkvi ( Moldava nad Bodvou)

Budova farského úradu reformovanej cirkvi  ( Moldava nad Bodvou)

Na námestí stojí budova reformovaného farského úradu z polovice 18. storočia. Na jej priečelí je inštalovaná pamätná tabuľa Szepsi Lackó Mátého, objaviteľa tokajského samotoku. Narodil sa v Moldave nad Bodvou, bol reformovaným kazateľom a historikom a ako prvý presne stanovil receptúru prípravy samotoku.

 Laczkó Máté navštevoval školy najprv v Moldave, neskôr v Sárospataku. Od roku 1606 vyučoval na školách v maďarskej obci Olaszliszka a v Košiciach. Za finančnej podpory vplyvnej rodiny Mihálya Lórántffyho sa dostal na štúdia do Wittenbergu (1608).Potom pôsobil ako kazateľ v obci Erdőbénye (Maďarsko).

Od roku 1612 opäť študuje v nemeckom Hanau, odkiaľ sa vracia opäť do Erdőbénye a dáva sa do služieb Zuzany Lórántffyovej, manželky Juraja Rákócziho. Vtedy sa začal zaoberať výrobou tokajského samotoku. Stanovil presnú receptúru výroby tokajského "aszú", postup sa používa dodnes.

  Správa o kvalite a liečivej sile vína prenikla rýchlo do celého sveta. Sám Paracelsus sa vybral do Uhorska, aby sa presvedčil o účinkoch samotoku. Szepsi Laczkó Máté zomrel 20. januára v Erdőbénye.