Hrad Jasov

Hrad Jasov

Po porážke Omodejovcov v bitke pri Rozhanovciach v roku 1312 dal kráľ Karol Róbert po dohode s jasovským konventom vystavať na severovýchodnom okraji Jasovskej skaly hrad. Zveril ho do opatery palatína. V roku 1324 sa v Jasove ako kastelán palatína Filipa spomína Lack, syn Miku de Beel. Hrad mal zaručovať ochranu dovtedy neopevneného kláštora. Roku 1390 sa hrad uvádza ako Jazowara. V 15. storočí ho obsadili bratrícke vojská pod vedením Poliaka Udrického.Pod hradným vrchom v Jasovskej jaskyni bol v roku 1923 objavený nápis, vyhotovený uhlíkom na suchej vápencovej skale, ktorý hovorí o známej bitke pri Lučenci medzi Jánom Jiskrom z Brandýsa a Jánom Huňadym . Je datovaný na sviatok sv. Mateja 24. 2. 1452 a pripomína Jiskrovo vítazstvo. Hrad Jasov dobylo v roku 1458 kráľovské vojsko vedené Šebastiánom z Rozhanoviec. Potom už nebol obnovený.

Hrad stál na vrchole vápencového brala nad Jasovskou jaskyňou s relatívnou výškou asi 96 m (kóta 350 m). Vytváral nepravidelný ovál s rozmermi 46 x 12 až 14 m s dlhšou osou v smere západ-východ. Skalná plošina, na ktorej sa rozkladal, tvorí na severnej strane strmý zráz. Z ostatných strán bol chránený do skaly vytesanou 7-10 m širokou a 4-12 m hlbokou priekopou. Nad ňou sa tiahol obvodový múr široký 180 cm. Na severnej strane, pri zráze, bola z bezpečnostných dôvodov pravdepodobne len drevená ohrada. Na západnej strane nádvoria stála palácová obytná stavba s rozmermi 12 X 10 m, ktorej vonkajšie obvodové steny boli súčastou opevnenia. Stopy po ďalších kamenných architektúrach v interiéri hradu už nie sú viditeľné. Prístupová cesta viedla od východu a priekopou prechádzala na západnej strane. Tu bola i mostná konštrukcia, z ktorej sa dodnes zachovalo murivo v tvare písmena L. V popredí hradu, v 100 až 150 metrovej vzdialenosti smerom na juh, bol další prstenec opevnenia dlhý 300 m a mohutná,18-20 m široká a 5-7 m hlboká priekopa. Na jej vnútornej strane bol 2-3 m vysoký val.