Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (Kysak)

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej  (Kysak)

Kostol sa nachádza na kopci, pôvodne pravdepodobne nad obcou, dnes skoro v strede obce. Stavba pochádza z druhej polovice 13. storočia s úpravami a prístavbou z konca 19. storočia. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, nad oltárom je neskororománske okno so širokou špaletou. Sakristia je zaklenutá valenou klenbou, v lodi je krížová baroková klenba so segmentovými lunetami. Kostolu dominuje mohutná, predstavaná veža umiestnená na západnej strane. Masívna veža je zvonku spevnená diagonálne postavenými nárožnými opornými piliermi a loď z oboch strán opornými piliermi. Na východnom múre svätyne je plastický rovnoramenný kríž. Kostol patrí k vzácnym pamiatkam prechodného štýlu na východnom Slovensku. O Kysaku sa prvý raz dozvedáme z listiny z roku 1335, a to z príležitosti delenia hradu a panstva Drienova medzi potomkami Juraja a vtedy sa už uvádza ako vyvinutá dedina ("villa Kuzek"). Dejiny obce boli v stredoveku úzko späté s dejinami Kysackého hradu, začiatky ktorého spadajú do 14. storočia. Hrad nemal dlhé trvanie a na rozhraní 15. a 16. storočia zanikol. V pápežských desiatkoch z rokov 1332 - 1337 sa dozvedáme o farnosti "Kezeg". V roku 1335 sa spomína aj most cez rieku Hornád.