Turnianský hrad

Za obcou Turňa nad Bodvou na 375 m vysokom krasovom vrchu , leží zrúcanina Turnianskeho hradu. O tom, kedy vznikol hrad Turňa, panujú dosť rozdielne názory. Najrozšírenejší tvrdí, že to bolo tesne po vpáde Tatárov v roku 1241. Uvádza sa, že ešte pred rokom 1250 daroval turniansky majetok kráľ Belo IV. šarišskému grófovi Tekusovi, od ktorého sa dostal do rúk ďalších majiteľov za čias kráľa Ladislava IV. Kumána v období rokov 1272 až 1290. Títo už začali používať predikát DE THORNA a prvé známe mená z toho rodu sú Ján a Ladislav. Niekedy sú uvádzaní ako rod Turnovcov. Keď sa v roku 1340 delil ich majetok, nebol ešte stále hrad spomenutý v príslušných listinách.

Napriek tomu je dobrý dôvod veriť, že hrad skutočne vznikol v druhej polovici 13. storočia, pretože tomu zodpovedá jeho stavebný typ. Najstarší hrad totiž pozostával iba z obrannej veže a dnes tažko bližšie opísateľného obytného objektu, ktorý táto veža kryla. Takýchto hradov vzniklo v okolí Turne v tom čase niekoľko, napríklad Sokolí hrad / Sólyomkő/, Jasov, Slanec, Sokoľ /severne od Košíc/ či dokonca Krásna Hôrka /samozrejme, v svojej najstaršej stavebnej podobe/.

K roku 1357 sa datuje kráľovské povolenie Ľudovíta I. Veľkého na výstavbu hradu, ktoré dostali traja synovia Jána de Thorna, Ladislav, Egídius a Ján. Časť historikov to berie doslova ako dátum vzniku hradu, iní sa však klonia k realistickejšiemu názoru, že v skutočnosti tu išlo o prestavbu už existujúceho hradu. Ak majú pravdu, potom pri nej došlo k prebudovaniu hradného paláca a snáď aj k vybudovaniu nového obvodového múru, na ktorom sa na juhovýchodnej strane zachovali aj dve pomerne malé kruhové nárožné bašty.

Keď v roku 1406 zomrel syn Ladislava, ktorý sa volal tiež Ján, hrad podľa všetkého nemal dedičov a dostal sa do rúk kráľa a neskôr cisára Žigmunda Luxemburského. Žigmund bol známy tým, že neustále utrácal peniaze, takže si permanentne vyrábal dlhy a predával čo mohol. Napriek tomu Turniansky hrad nepredal, ale v roku 1409 výhodne vymenil s Pavlom Bešeňom z Ezdegu za iný hrad - Kőkapronca. Nový majiteľ Bešeň zomrel v roku 1436 a hrad získal Štefan z Branča a jeho syn Silvester, ktorý opäť oživil predikát "de Thorna".

Štefan z Branča a Silvester de Thorna sa z hradu dlho netešili, pretože už v roku 1440 sa Turne zmocnil kráľovský kapitán Ján Jiskra z Brandýsa a jeho bratríci. Turňa sa tak stala až do roku 1458 oporným bodom Čechov, ktorí s väčším či menším úspechom terorizovali okolitý kraj. Nevieme, ako sa po potlačení bratríkov na začiatku vlády Mateja Korvína dostal hrad do rúk ostrihomského arcibiskupa, ale už v roku 1476, keď ho kupoval magnát Imrich Zápoľský, figuroval arcibiskup spolu s akýmsi Henrichom Scopom ako predávajúci. Zápoľský, z ktorého rodu mal po čase vzísť uhorský vzdorokráľ Ján, kupoval turnianske panstvo pre svoju manželku Uršulu Bebekovú.

Na hrade sa vystriedalo viacero panovníkov a pre jeho strategickú polohu bol často obliehaný. Až ho v roku 1685 cisárske vojská pod velením generála Schultza zbúrali. Zachovalé hradné múry a nádvoria nahlodal zub času no aj po stáročiach udiví návštevníka niekdajšia mohutnosť stavby.