Zoznam obcí, ktoré v okrese Košice-okolie využívajú finančné nástroje Európskej komisie a EIB, konkrétne JEREMIE, JASPERS a JESSICA

Žiadna z obcí ktoré poskytli podklady nevyužíva uvedené finančné nástroje EK a EIB