Investičné možnosti

Voľné budovy

Dvorníky – Včeláre

Voľné budovy – kasárne

Ďurkov

Voľné budovy – kúria, budova ZŠ

Hačava

Voľná Budova školy

Háj

Voľná budova predajne Jednoty

Hosťovce

Voľná budova – colnica, starý mlyn

Kalša

Budova bývalej ZŠ

Kokšov – Bakša

Budva predajne

Komárovce

Budova kolkárne,areál kúpaliska,areál AGRO Komárovce s. r. o

Malá Ida

čsť Kultúrneho domu

Medzev

Areál Strojsmalt

Nižná Hutka

Budova MŠ

Nový Salaš

Stavby po JRD, budova po predajni

Vajkovce

Stará garáž

Vtáčkovce

Bývalý sklad obilia

Vyšná Hutka

Bývalá vojenská ubytovňa

vyšná Kamenica

Hotel, bývalý ovčín PD

Vyšná Hutka

Kultúrny dom

Vyšná Myšľa

Budovy PD

Voľné pozemky

Drienovec

Stavebné pozemky

Malá Ida

Čať pozemku – výstavba golf. Ihriska

Moldava nad Bodvou

Priemyslený park vo výstavbe

Nová Polhora

Možnosť odkúpiť pozemky

Nový Salaš

Intravilán (vystavba RD)

Výhody poskytované investorom

Obce majú obmedzené kompetencie a možnosti poskytovať výhody pre potencilánych investorov. Ako výhodu obce v prieskume uviedli skoro výlučne nižšie ceny v porovnaní s blízkymi Košicami.